Publicațiile bibliotecii

Biblioteca „Transilvania” caută cele mai bune căi de a aduce colecțiile sale de documente la cunoștința unui public variat din perspectiva nivelului de cunoștințe sau de interes. Comunicarea cu utilizatorii ne ajută să dezvoltăm servicii mai bune. Și, într-o lume în care gama de servicii de bibliotecă este în creștere, serviciile de bază sunt încă foarte importante. În acest context, am realizat o serie de cercetări bibliografice, care reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru a găsi modalități de a dezvolta servicii potrivite publicului deja fidel Bibliotecii și, în același timp, de a atrage un public nou. Bogăția de date disponibile ne ajută să promovăm, să planificăm și să evaluăm serviciile Bibliotecii. A fi capabili să ne comparăm cu așteptările cititorilor, ale membrilor comunității, în general, este de neprețuit.                                                                                                 

Activitatea de informare ştiinţifică constitue în prezent o parte integrantă a oricărei cercetări ştiinţifice şi una din condiţiile indispensabile unui ritm înalt al progresului ştiinţific. Ea asigură continuitatea dezvoltării ştiinţei şi cu ajutorul ei se asigură universalitatea ştiinţei.

            Activitatea de informare a unui cercetător presupune în primul rând cunoaşterea literaturii existente în domeniul cercetării lui, în vederea familiarizării cu ultimele descoperiri şi utilizarea lor pe mai departe, cât şi pentru evitarea irosirii eforturilor în direcţia unor descoperiri deja efectuate. Mărirea eficienţei cercetării presupune un transfer operativ al cunoştinţelor între surse şi beneficiari, în consecinţă desfăşurarea unei activităţi organizate de informare, care implică antrenarea unor specialişti în domeniul informării şi utilizarea unor surse de documentare uşor accesibile, raţionale şi eficiente. Regăsirea documentelor primare, pe teme cerute de specialişti din toate domeniile, are la bază prelucrarea acestora după reguli bine stabilite. Documentarea s-a impus ca o disciplină ştiinţifică ce vine în sprijinul tuturor celorlalte discipline, de aceea, câteodată în literatura de specialitate apare sub denumirea de documentare ştiinţifică.

Ştiinţa informării este o ramură a ştiinţei care cercetează proprietăţile şi comportamentul informaţiilor, forţele care conduc fluxul de informaţii, precum şi mijloacele de prelucrare a informaţiilor în scopul asigurării accesibilităţii şi folosirii lor optime. Procesele studiate de acestă ramură a ştiinţei cuprind crearea, difuzarea, colectarea, organizarea, înmagazinarea, regăsirea, interpretarea şi valorificarea informaţiilor.

            Biblioteca, din cele mai vechi timpuri, a fost deţinătoare de fonduri documentare şi a simţit nevoia de organizare a acestor fonduri, precum şi de a construi instrumente de clasare a acestora, în scopul evidenţei şi a regăsirii lor cât mai eficiente. De aceea, am considerat importantă întocmirea unor lucrări care să treacă în revistă metodele tradiţionale de informare în biblioteca noastră şi să scoată în evidenţă noile metode.

 Aici sunt înșiruite biobibliografiile elaborate de Biblioteca „Transilvania”. Vă așteptăm cu drag să le consultați! 

Timpul l-a scos în cale: Constantin Tănase: Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”, Dep. „Memoria Chișinăului” ; alcăt.: Ludmila Capița ; coord.: Lidia Kulikovski ; contribuții:  Parascovia Onciu [et. al.] ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chișinău : [S. n.], 2015. – 330 p. 

Lucrarea valorifică și promovează prodigioasa activitate a ziaristului, analistului politic, lingvistului, omului de litere și cultură, Constantin Tănase.
Constantin Tănase rămâne cel mai citit publicist politic basarabean, fiind un om al condeiului care trezește, nu plictisește, prezintă neînțeleasa politică basarabeană, uneori subiectivă, alteori obiectivă. N‐a creat idoli, în materialele sale, n‐a desenat un tablou apocaliptic, ci doar a încercat să fie veridic în ceea ce spune, a pus un cuvânt bun pentru țara sa, rămânând a fi un bun patriot, cronicar îndurerat al timpurilor noastre. De când a fondat „Timpul” (2001) a scris sute și sute de articole, cronici, tablete, fiecare din acestea fixând un fapt, o situație, un eveniment. Toate, luate împreună, au devenit amprente ale epocii, „o istorie subiectivă”, care a ajutat să vedem acea fațetă a lucrurilor, pe care istoricii nu o vor surprinde întotdeauna. Volumul dat 2854 surse bibliografice. Compartimentele Aprecieri și File de album finalizează lucrarea. Biobibliografia este destinată ziariştilor, filologilor, profesorilor, bibliotecarilor, studenţilor, tuturor patrioţilor, adevăraţilor iubitori de Ţară şi Neam, celor interesaţi să cunoască în amănunte activitatea a celui care a fost, este și va fi lingvistul, scriitorul și analistul, publicistul și editorialistul Constantin Tănase, un adevărat cronicar al timpurilor noastre.

Lucrarea dată a fost premiată  secțiunea Lucrări bibliografice: Biobibliografii – Premiul II, la Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” ale anului 2015/ ABRM.

În oglindă. Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru” / coord. de proiect: Alexandra Tănase ; red.-șef: Ana Gabor ; select. și culeg. materialelor : Daniela Nagară, Cristina Șendrea. – Ediția a 2-a. – mai, 2015.  

Revistă relevă despre activitatea Salonului de lectură Ceaiul de la ora patru în anii 2014-2015, fiind un proiect al Filialei „Transilvania, în parteneriat cu Liceul Teoretic Gaudeamus”.

„Anii au trecut, trec și vor trece. Ne vom schimba: unii vor pleca, alții vor rămâne și se vor privi în oglindă. Poate se vor re-cunoaște sau poate nu, dar asta nu mai contează…

În oglindă ne privim în fiecare zi, aproape toți, dar nu oricine își vede sufletul, majoritatea își observă culoarea părului sau a ochilor, haina pe care o îmbracă, rareori zâmbetul. Prin cuvântul scris, omul își exprimă starea, atinge cu degetul rana sufletului său și ni-l pune pe tavă: „Iată, citește-mă!” Sunt naivi discipolii mei, dar cresc oameni cu demnitate, cu dragoste față de ceea ce e frumos: cuvântul românesc.

„Suntem o generație de tineri, mai puțin visători, însă nu uităm să ne păstrăm sufletul frumos. Ne privim în Oglindă și ne mirăm cât am crescut: putem redacta un proiect, putem realiza și modera o activitate, putem lectura și analiza cele citite, putem organiza recitaluri și participa la diferite concursuri.

Ne-au ajutat ședințele de vineri de la Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru”? Da! Cred în asta! Dar ne-a ajutat și Oglinda, în care ne priveam când ieșeam la tribună și vorbeam corect și frumos românește.

Ceea ce am făcut și vom face este un act maxim de patriotism.  Așa ne spune oglinda”.

Alexandra TĂNASE, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic Gaudeamus

În oglindă. Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru” / coord. de proiect: Alexandra Tănase ; red. :  Daniela Nagară ; contribuții. : Cristina Șendrea, Diana Damir, Mădălina Nederița, Denica Dosca … et. – Ed. a 3-a. – mai, 2016.

Revista include articole despre cele mai reușite activități desfășurate în cadrul Salonului de lectură „Ceaiul de la ora patru” în anii 2015-2016.

În oglindă. Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru” / coord. de proiect : Alexandra Tănase ; red.-șef : Ana Gabor ; colegiul de redacție: Costachi Alexandra, Gavrilaș Aliona, Gruzin Olga. – Ed. specială. – mai, 2013.  

Revista relevă despre activitatea Salonului de lectură Ceaiul de la ora patru”, în anii 2012-2013, fiind un proiect a bibliotecii în parteneriat cu Liceul Teoretic „Gaudeamus”.

Poetul „metaforei în flăcări” – Renata Verejanu : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”, Departamentul „Memoria Chişinăului” ; ed. îngr. de L. Kulikovski ; alcăt. : L. Capiţa ; contribuţii : Parascovia Onciu, Tatiana Donţu.  –  Chișinău, 2013.  – 202 p.

Viaţa oricărui om nu încape pe paginile unei culegeri, darămite viața protagonistei noastre Renata Verejanu, în primul rând, poeta, căreia i-am putea zice și jurnalistă, economistă, editoare, scenaristă, regizoare, producătoare de evenimente culturale naţionale şi internaționale, promotoare a Societății Civile, un adevărat ambasador popular al țării sale şi încă multe ar fi de adăugat, dar toate rotunjesc acea noţiune de om al cetăţii, pe care dintotdeauna s-a sprijinit şi s-a înălţat un neam, o idee, un ideal.
Elaborarea acestei biobibliografii nu este deloc întâmplătoare, este prilejuită de aniversarea a 60-a a poetei și reprezintă creația și activitatea ei. Volumul conține 728 surse bibliografice.              Biobibliografia este destinată ziariștilor, filologilor, profesorilor, studenților, elevilor și tuturor celor interesați de activitatea poetei, care prin contribuția sa în reflectarea vieții culturale, sociale, literar-artistice, a descins la promovarea dragostei pentru valorile nspirituale și culturale. 

Cronica devenirii noastre. Un CV al Bibliotecii „Transilvania” (1991-2010) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Filiala „Transilvania” ; alcăt. : P. Onciu, L. Capița. – Ch. : [S. n.], 2011. – 40 p.

Volumul dat este un CV al Bibliotecii „Transilvania, care include cele mai importante evenimente petrecute în perioada anilor 1991-2010 și distincțiile bibliotecii.

Lucrarea dată a fost premiată categoria Biblioteconomie – Premiul II, la Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” / ABRM.

Filiala „Transilvania” portret din cuvinte / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Filiala „Transilvania” ; ed. îngr. de L. Kulikovski ; echipa : P. Onciu, L. Capița, T. Donțu. – Chișinău : Grafema Libris, 2011. – 147 p. : il.

Ediţia respectivă este una specială, aniversară, care a fost publicată cu ocazia împlinirii a două decenii de la instituirea Bibliotecii „Transilvania”. Este un bilanţ al activităţii instituţiei şi conţine mesaje de felicitare din partea multor personalități, prieteni, colegi ai bibliotecii. Volumul dat include următoarele capitole: Omagii aniversare ; Cuvântul bibliotecarilor de la „Transilvania”, Publicațiile Filialei „Transilvania”, „Transilvania” în viziunea unor personalități marcante, Impresiile utilizatorilor.

Lucrarea dată a fost premiată la categoria Biblioteconomie – Premiul II, la Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” / ABRM.

Un om al faptelor Vasile Șoimaru : Bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Filiala „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; alcăt. L. Capiţa ;  ed. îngr. de L. Kulikovski ; contribuții : P. Onciu, T. Donțu, M. Staver. – Chișinău : Combinatul Poligr., 2011. – 328 p. : il.


Biobibliografia este dedicată lui Vasile Şoimaru, economist, conferenţiar universitar, doctor în economie, politician, cercetător şi publicist, maestru în arta fotografică. Conţine 887 surse bibliografice. Structura lucrării prezintă activitatea economică, politică, publicistică şi arta fotografică a lui Vasile Şoimaru şi cuprinde următoarele compartimente: Ediţii aparte – descrierea bibliografică a cărţii este însoţită de referinţe critice, recenzii, prezentări, plasate în baza aceluiaşi criteriu cronologic; Articole şi referiri la viaţa şi activitatea lui Vasile Şoimaru include informaţii despre activitatea multilaterală a protagonistului; Dialoguri. Interviuri sunt selectate interviurile realizate cu Vasile Şoimaru de personalităţi din diferite medii de activitate. Fotografii de Vasile Şoimaru (în ediţii aparte, pe coperte, în ediţii periodice) include o splendidă galerie foto, protagonistul îmbinând pasiunea pentru fotografie cu cea pentru călătorii. Este destinată cadrelor didactice, economiştilor, ziariştilor, bibliotecarilor, studenţilor, tuturor patrioţilor, adevăraţilor iubitori de Ţară şi Neam, celor interesaţi să cunoască în amănunte prodicioasa activitate a lui Vasile Şoimaru.

Lucrarea dată a fost premiată cu Premiul I la Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”, categoria Biobibliografii / ABRM.

Ianoș Țurcanu : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Docum. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski, dr. conf. univ. ; alcăt. L. Capiţa ; contribuții : P. Onciu. – Chișinău : Bons Offices, 2011. – 80 p.

Lucrarea este la a doua ediţie completată şi prelucrată, reflectă creaţia şi activitatea sa ca poet,  prozator, publicist, parodist, grafician, textier şi coordonator al unor ediţii.                                     Volumul este structurat în două capitole: I. Opera. II. Viaţa şi activitatea. Conţine 537 surse şi 484 de cântece nepublicate, care sunt unite în Anexă. Este destinată tuturor celor interesaţi să cunoască mai detaliat activitatea literară, culturală şi obştească a lui Ianoş Ţurcanu.

Ion Proca : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski ; alcăt. L. Capiţa. – Chișinău : Grafema Libris, 2008. – 192 p.

Biobibliorgafia reflectă activitatea sa ca ziarist, poet, prozator, dramaturg, traducător şi cuprinde 961 surse. Este destinată scriitorilor, ziariştilor, bibliotecarilor, studenţilor, elevilor tuturor celor interesaţi să cunoască mai detaliat activitatea publicistică şi literară a scriitorului.

Lucrarea dată a fost premiată cu Diploma Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Bibliotecii Publice „Transilvania” deţinătoare a Premiului III în cadrul  Concursului naţional Cele mai reuşite lucrări în  domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării, ediţia a XVIII-a, 2008 Secţiunea Lucrări bibliografice  / ABRM.

Ninela Caranfil : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ.  „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski, dr. conf. univ. ; alcăt. L. Capiţa. – Chișinău : [S. n.], 2007. – 96 p.

Este o încercare de a reflecta pe pagini de carte afirmarea de către Ninela Caranfil a valorii propriei sale fiinţe, validată în universul teatrului şi este dedicată aniversării a 60-a a remarcabilei actriţe, concepută ca un instrument util de informare pentru specialişti în domeniul teatrului, pentru cadrele didactice, pentru bibliotecari, studenţi şi elevi preocupaţi de teatru, cultură, artă. Lucrarea a fost structurată tradiţional, conţinând lucrările scrise de Ninela Caranfil, precum şi articolele din presă despre dânsa, mai multe materiale cu caracter biografic, acestea ilustrând amplu activitatea scenică a artistei, dar şi implicările în viaţa obştească. S-a ţinut cont şi de doleanţele protagonistei şi, astfel, pe lângă aprecierile scrise de unele personalităţi ale vieţii culturale de la noi, în carte au fost incluse şi impresii ale actriţei despre colegii de breaslă, reflecţii vizând fenomenele teatral, cultural, lingvistic, social din Republica Moldova.

Ninela Caranfil : Biobiblogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” , Centrul de Inform. și Doc. „Chișinău”. –  Chișinău: [S. l.], 2007. – 96 p.

Prezenta lucrare este a doua ediție a Biobibliografiei Ninela Caranfil, completată și prelucrată.

Este o încercare de a reflecta pe pagini de carte afirmarea de către Ninela Caranfil a valorii propriei sale fiinţe, validată în universul teatrului şi este dedicată aniversării a 65-a a cunoscutei, apreciatei actriţe. Ea reprezintă rezultatul unui efort de documentare şi cercetare care se întinde pe parcursul mai multor decenii.  

Structura lucrării a fost realizată, în mare parte, la sugestia Ninelei Caranfil. Dorinţa sa a fost aceea de a se elabora o Bio-bibliografie a întregii sale activităţi, precum şi un repertoriu bibliografic al referinţelor despre operă. Am încercat să respectăm sugestiile sale şi am conceput această lucrare ca fiind una tematică, o lucrare care să inventarieze şi să descrie analitic întreaga activitate a actriței. Lucrărea reflectă activitatea teatrală a actriţei.

Mircea Eliade – 100 ani de la naștere : bibliogr. (din fondurile Bibl. Publ. „Transilvania”) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania”; alcăt. L. Capiţa. – Chișinău, 2006. – 44 p.

Lucrarea include 204 surse şi oferă informaţii despre vasta operă a scriitorului, filosofului de talie universală, personalitate enciclopedistă, care a îmbogăţit literatura română cu o viziune nouă, scriind întâiul roman exotic în adevăratul înţeles al cuvântului. Este destinată elevilor, studenţilor, profesorilor, tuturor celor interesaţi să cunoască mai detaliat activitatea scriitorului Mircea Eliade.

Ion Bejenaru : biobibliogr.  / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Docum. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski, dr. conf. univ. ; alcăt. L. Capiţa. – Chișinău: Bons Offices, 2006. – 68 p.

Biobibliorgafia este dedicată aniversării a 75-a, poetului, prozatorului, pedagogului şi folcloristului Ion Bejenaru. Bilanţul activităţii literare de peste 50 ani a scriitorului este oglindit în lucrare şi cuprinde un volum considerabil de informaţii (520 surse bibliografice), ce reflectă diversitatea creaţiei şi activităţii lui în ansamblu. Volumul prezintă opera scriitorului în original şi în traduceri, publicistică, referinţele critice şi alte materiale apărute în volume aparte, în culegeri  şi publicaţii periodice. Lucrarea se adresează profesorilor, elevilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi să cunoască în amănunte activitatea scriitorului Ion Bejenaru.

Transilvania – țară de dor : bibliogr. (din fondurile Bibl. Publ. „Transilvania”) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski, dr. conf. univ. ; alcăt. L. Capiţa. – Chișinău, 2006. – 110 p.

Volumul valorifică un bogat patrimoniu de carte românească transilvăneană, aflat în colecţiile bibliotecii „Transilvania” şi include 1003 surse bibliografice din diferite domenii ale cunoaşterii, care sunt distribuite în capitole conform Clasificării Zecimale Universale. Este un omagiu adus colegilor noştri ardeleni, tuturor celor care cu generozitate, competenţă şi simţul răspunderii au contribuit la ctitorirea la Chişinău a unui important templu al cărţii româneşti, adevărat sanctuar al culturii naţionale, la care ne închinăm mereu cu toţii.

Petru Cărare : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Docum. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski, dr. conf. univ. ; alcăt. L. Capiţa. – Chișinău : Bons Offices, 2006. – 80 p.

O lucrare bibliografică inedită, care a fost concepută şi este realizată cu prilejul aniversării a 70-a a poetului, prozatorului dramaturgului, epigramistului, traducătorului Petru Cărare, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai genului umoristic din Basarabia. 

Volumul include opera scriitorului în original şi în traduceri, publicistică, referinţele critice şi alte materiale apărute în volume aparte, în culegeri şi publicaţii periodice şi cuprinde un volum considerabil de informaţii (1010 surse), ce reflectă diversitatea creaţiei şi activităţii lui în ansamblu.

Leo Butnaru : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; ed. îngr. de L. Kulikovski ; alcăt. Maria Soltan. – Chișinău : Ed. Prag-3, 1998. – 160 p.

Biobibliografia este dedicată aniversării a 55-a a poetului, prozatorului, eseistului şi traducătorului Leo Butnatu şi include 958 surse bibliografice.
Este destinată tuturor celor interesaţi de literatură în general şi de creaţia lui L. Butnaru în special, adică elevilor, studenţilor, profesorilor etc.

Leo Butnaru : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Chișinău : Museum, 2005. – 148 p.

Volumul include 696 surse bibliografice şi vine în continuarea informaţiei inserate în cel editat, sub aceleaşi auspicii, în 1998 (Leo Butnaru, Biobibliografie), alcătuit de Maria Soltan şi îngrijit de Lidia Kulikovski, care cuprindea date de până la finele lunii noiembrie a anului apariţiei sale. Au fost aduse la zi (până în septembrie 2004, inclusiv). Bibliografia este utilă celor interesaţi de activitatea lui Leo Butnaru.

In memoriam Traian Brad / BiblioPolis. Ed. specială. – 2005.– 31 aug. – 12 p.

Ediţia este dedicată Patronului spiritual al Bibliotecii „Transilvania”, celui care … „a fost şi va rămâne simbolul managerului de bibliotecă din România de după 1990, lider înzestrat cu aptitudini manageriale de netăgăduit, bătăios, vizionar şi devotat cauzei cărţii… Bibliotecarii vorbeau despre el ca despre un supraom din Ţară, un ambasador cultural, un sprijinitor al românismului în Moldova, a cărei identitate naţională fusese ştearsă de-a lungul timpului de tăvălugul sovietic. Bibliotecile româneşti înfiinţate şi înzestrate cu mii de volume în limba română stăteau mărturie a iniţiativei şi eforturilor lui Traian Brad, între alţii, de a reda Moldovei seva românească.”

Hermina Anghelescu

Include 14 articole ale unor personalităţi notorii din Republica Moldova, care l-au cunoscut şi au colaborat cu acel ce a fost Traian Brad…  

Ștefan cel Mare : bibliogr. (documente din fondurile Bibl. Publ. „Transilvania”) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; alcăt. : L. Capiţa, T. Donţu. – Chișinău, 2004. – 80 p.

Lucrarea este dedicată aniversării a 500-a a comemorării gloriosul domnitor al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt şi include 436 surse bibliografice. Oferă informaţii din colecţiile filialei ,,Transilvania’’ despre acest ilustru domnitor al Ţării Moldovei. Structura lucrării reflectă contribuţia lui Ştefan cel Mare în istoria neamului, omagierea domnitorului în literatură, în creaţia populară.

Dimitrie Cantemir „…iubitor de Moldova lui…” : bibliogr. (din fondurile Bibl. Publ. „Transilvania”) / Bibl. Publ. „Transilvania”; alcăt. : S. Roşca, M. Bumbu. – Chișinău, 2003. – 44 p. 

Bibliografia serveşte drept ghid, care include 97 surse bibliografice, oferă informaţii despre activitatea uneia dintre cele mai importante personalităţi ale neamului nostru, care întrupează perfect ideea de universalitate în cultura româneasca. Este o figură proeminentă a culturii universale. Ideea editării unei asemenea lucrări a fost valorificarea şi orientarea în vasta operă a ilustrului „cărturar enciclopedic, poliglot, erudit, primul filosof român, creator de literatură, istoric, umanist…” (S. Boatcă).

I. L. Caragiale – 150 de ani de la naștere  : bibliogr. (din fondurile Bibl. Publ. „Transilvania”) / Bibl. Publică „Transilvania”; alcăt. : L. Capiţa, M. Bumbu. – Chișinău, 2002. – 42 p.

Filiala „Transilvania” a găsit necesară editarea unei asemenea lucrări întru o mai uşoară orientare şi valorificare a operei caragialiene. Volumul dat cuprinde 196 surse bibliografice. Cuprinsul lucrării ilustrează etapele creaţiei lui Caragiale, reprezentant al realismului clasic în literatura secolului XIX, şi este destinată elevilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de creaţia ilustrului dramaturg, publicist şi prozator.

Petru Zadnipru : biobibliogr. / Bibl. Publ. „Transilvania” ; alcăt. : P. Onciu, M. Bumbu. – Chișinău, 2002. – 76 p.

Biobibibliografia include 314 sursebibliografice, este expresia recunoştinţei memoriei lui Petru Zadnipru, care în anul 2002 ar fi aniversat 75 de ani. Lucrarea are ca scop valorificarea creaţiei scriitorului moldovean şi este destinată tuturor celor interesaţi de creaţia poetului: cercetători literari, profesori, studenţi şi elevi.

Cărţi cu autografe din colecţia Bibliotecii Publice „Transilvania” / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Docum. „Chişinău”. – Chișinău, 2001. – 24 p.

Volumul cuprinde cărţile cu autografe şi dedicaţii intrate în colectiile Bibliotecii „Transilvania” (anii 1991-2000), 144 titluri donate de personalităţi chişinăuiene şi oaspeţi din România, care ne-au vizitat instituţia cu diverse ocazii.

Biblioteca „Transilvania” – 10 ani de existenţă: (1991-2001) : Repere bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de L. Kulikovski. – Chișinău, 2001. – 12 p.

Culegerea de articole din presa periodică locală şi românească (121 surse), cu tematică diversă, despre activitatea Bibliotecii „Transilvania” de la fondare, în 1991, şi până în 2001. Reuneşte materiale despre întemeierea şi dezvoltarea instituţiei, relaţiile de colaborare cu comunitatea locală şi cea din Transilvania, activităţile organizate de bibliotecă.

Hronicul Zilelor Bibliotecii „Transilvania” 1991-2001 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Transilvania”. – Chișinău, 2001. – 27 p.

O strălucită cronică a confluenţelor culturale dintre Biblioteca „Transilvania” şi BJ „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, prin aportul căreia a fost deschisă biblioteca, şi care vizează trecerea în revistă a principalelor activităţi şi evenimente de-a lungul timpului, petrecute în Biblioteca „Transilvania”. Sunt redate programele activităţilor culturale, desfăşurate în cadrul Zilelor Bibliotecii „Transilvania” şi Lista personalităţilor care au susţinut comunicări.

Gazeta bibliotecarului : Bul. informariv al Bibl. Naţionale şi al ABRM. Ed. specială. – 2001. – Nr 11. – 8 p.

Ediţia respectivă este una specială, aniversară, care a fost publicată cu ocazia împlinirii a Bibliotecii „Transilvania” a 10 ani de la înfiinţare. Este un bilanţ al activităţii instituţiei şi conţine mesaje de felicitare, o trecere în revistă a activităţii în această perioada de timp cu indicatori de performanţă, cu nominalizarea persoanelor şi instituţiilor co-partenere. 

Publicitate