Despre noi

Filiala „Transilvaniaeste o instituţie de cultură a cărei evoluţie a transformat-o într-o componentă principală a vieţii comunitare chişinăuiene de astăzi, având rolul ei distinct, în care funcţiile sale informative şi formative se împletesc cu calitatea de tezaur a miilor de volume preţioase pe care le deţine în colecţiile sale.
Este un centru activ de informare, educaţie multilaterală şi valorificare a unui inestimabil tezaur, o instituţie cu colecţiile şi resurse predestinate fiecărui cetăţean pentru cunoaştere, inovaţie, incluziune şi creativitate, capabilă să întărească, prin activităţile sale, identitatea şi diversitatea culturală a chişinăuienilor.

Conform misiunii sale, Filiala „Transilvania” este:

Centru al activităţilor comunitare
Centru de informare al comunităţii
Centru de sprijinire a învăţământului
Centru de educaţie
Centru de recreere prin lectură şi joc
Centru de acces pentru copii din toate grupurile sociale

Centru metodic şi de colaborare pentru bibliotecile şcolare din sectorul Ciocana


Trăim într-o societate nouă, a cunoaşterii, care aduce cu sine şi o cultură nouă a informării. În aceste condiţii biblioteca îşi reorientează strategiile spre trecerea la o bibliotecă în reţea de tip mixt, care să servească societatea informaţională prin crearea de noi documente importante de bibliotecă, adică noi suporturi de natură audiovizuală şi multimedia, oferind acces la informaţia comunitară şi globală. Aceste noi posibilităţi de prestare a serviciilor specializate generează un nou aspect al relaţiilor utilizator-bibiotecar. Biblioteca este conectată la internet, şi-a creat blogurile Transilvania la Chisinau (transilvanialachisinau.wordpress.com), mIcAmIc (http://micamicblog.wordpress.com), realizează servicii on-line, comunică electronic prin accesarea reţelelor sociale Google, Facebook, Twitter, Youtube, RSS, participă activ în dezvoltarea obiectivelor specifice, locale şi naţionale, prestează servicii de promovare a imaginii BM „B.P. Hasdeu” în comunitate, în ţară şi peste hotarele ei.


Scurt istoric

Prima bibliotecă de carte românească la Chișinău! A fost deschisă la 29 august 1991. Deschisă cu aportul Bibliotecii Judeţene „O. Goga”, Cluj-Napoca, dirijată de multregretatul Traian Brad, actualmente condusă de Sorina Stanca şi BM „B.P. Hasdeu”, Director General Mariana Harjevschi. Filiala „Transilvania”, ghidată de managerul Parascovia Onciu, este un centru cultural, educaţional şi informaţional în comunitatea chişinăuiană.

Este amplasată în sectorul Ciocana al capitalei şi segmentul de populaţie domiciliat aici (peste o 100.000 de locuitori), prezintă publicul-ţintă al mesajelor de comunicare a colecţiilor.

Filiala oferă gratuit servicii moderne tuturor membrilor comunităţii chişinăuiene. Spaţiul, colecţiile şi serviciile bibliotecii contribuie la crearea unui ambient favorabil lecturii pentru toate categoriile populaţiei.

Filiala a reuşit în decursul anilor să-şi dezvolte cu succes colecţiile şi serviciile oferite utilizatorilor, să se înscrie plenar într-o realitate socială, instituţională şi informaţională aflată în proces continuu de dezvoltare, fiind parte integrantă a Sistemului Informaţional de Gestiune Automatizată al BM „B.P. Hasdeu”, fapt ce contribuie la mărirea puterii de informare a bibliotecii prin utilizarea instrumentelor de căutare a bazelor de date proprii şi externe.

Toţi angajaţii filialei „Transilvania” dispun de abilităţi de gestiune intelectuală şi de organizare a comunicării colecţiilor bibliotecii, de orientare a utilizatorilor în accesarea serviciilor bibliotecii, de punere în valoare a colecţiilor prin elaborarea produselor bibliografice.Colecţii

Prin structura colecţiilor, biblioteca are caracter enciclopedic, fiind adresată tuturor categoriilor socioprofesionale. Deţine documente din cele mai diverse domenii: cărţi, publicaţii periodice, discuri, CD-ROM-uri, fotografii, casete video, audio, fotocopii după manuscrisele lui George Bariţiu, manuscrisele lui S. Saka „Basarabia în Gulag”, arhiva Silviei Celac, pecetea bisericii comunei Chiperceni, Judeţul Orhei, colecţia de icoane în sticlă, cărţi cu dedicaţii (autografe). În anul 1991 fondul de carte îl constituia 28784 de unităţi, la 1 ianuarie 2017 fondul constituie 57 427, dintre ele 55 117 – cărţi, 892 – publicaţii seriale, documentele audio-vizuale în număr de 669, o colecţie digitală în număr de 593 documente, 102 documente de muzică tipărită, 52 alte documente. Anual achiziţionează circa 2000 documente, pune la dispoziţie materiale de informare din diferite domenii, pentru toate nivelele de pregătire.
 
Utilizare şi utilizator
 
Unul dintre obiectivele prioritare al activităţii bibliotecii este satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor, cât şi recrutarea potenţialilor beneficiari. Caracterizată prin colecţii enciclopedice şi diverse categorii de benefeciari de diferite vârste şi profesii: intelectuali, muncitori, studenţi, elevi, preşcolari, pensionari, şomeri şi alte categorii – biblioteca răspunde dezideratelor, îndeplinindu-şi rolul său tradiţional de instituţie de cultură şi educaţie.

Valori  
  • Acţiunile noastre demonstrează că noi apreciem şi respectăm:
  • Utilizatorii şi colegii
  • Accesibilitatea şi diversitatea
  • Excelenţa şi calitatea
  • Parteneriatul şi colaborarea
  • Schimbarea şi inovaţia                                                                                                                                             Responsabilitatea şi integrarea                                                                                                                                 Parteneriat şi colaborare:
Biblioteca Judeţeană „O. Goga”, Cluj-Napoca https://www.bjc.ro/new/
Pretura sectorului Ciocana https://ciocana.md/ro/
Direcţia Cultură Învăţământ şi Sport din sectorul Ciocana, str. Alecu Russo nr. 57 http://detsciocana.educ.md/
Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16 https://dgpdc.md/sectorul-ciocana/
Centrul de creaţie al copiilor „Ghiocel” din sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân nr. 7 http://ccghiocel.educ.md/contacte/
Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul”, bd. Micrea cel Bătrîn nr. 7 https://www.facebook.com/Centrul-Comunitar-pentru-Copii-%C5%9Fi-Tineri-Convorbitorul-659140500862042/
Teatrul Municipal „Guguţă” https://www.gugutateatru.md/
 
Liceele şi şcolile:
Liceul Teoretic „Gaudeamushttp://www.gaudeamus.md/
Liceul Teoretic „Orizont” https://orizont.org/ro/ciocana-2/
Liceul Teoretic „M. Berezovschi”, str. Igor Vieru nr. 7 https://escoala.chisinau.md/school/75
Liceul Teoretic cu profil sportiv  nr. 2., str. Alecu Russo nr. 57 http://www.findglocal.com/MD/Chisinau/132253433632463/Liceul-Teoretic-cu-Profil-Sportiv-nr.2
Liceul Teoretic „C. Negruzzi”, str. Igor Vieru nr. 15/2 https://escoala.chisinau.md/school/78
Şcoala primară „Gr. Vieru, str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 13/3 http://sp83.educ.md/descrierea-institutiei-2/
Şcoala primară nr. 12, „A. Popovici”, str. Petru Zadnipru nr. 2/4 https://scoalamea.md/property/scoala-primara-nr-12-alexandru-popovici/
Şcoala primară nr. 82, str. Maria Drăgan nr. 8/2 http://sp82.educ.md/descrierea-institutiei/
 
Grădiniţele: Nr. 130 „Foișor, http://gradinita130.educ.md/contacte/
Nr. 211 http://gradinita211.educ.md/           

Publicitate