Studiu de caz ca metodă de cercetare

Trainingul „Studiul de caz ca metodă de cercetare”, desfășurat la Biblioteca „Transilvania” a întrunit în cadrul a două sesiuni 8 bibliotecari ai filialei „Transilvania” și 16 bibliotecari ai Bibliotecii Tehnico-știinifice a Universității Tehnice a Moldovei. Directorul Bibliotecii Parascovia Onciu, expertul -evaluator dr., Lidia Kulikovcki, formatorul Natalia Zavtur au dat start trainingului, subliniind importanța instruirii specialiștilor bibliotecari vizavi de procesul inovativ continuu în biblioteci. Organizarea sălii cu o expoziție de carte de specialitate, afișuri cu citate despre cercetare, cuvinte cheie privitoare la studiul de caz  au creat o atmosferă de muncă centrată pe învățare. S-au abordat diverse aspecte ale metoodologiei elaborării studiului de caz.  S-a lucrat constructiv, formabilii au realizat lucrări practice, au dialogat, au făcut liantul dintre cunoștințele noi și activitatea profesională proprie.  În final, directorul Parascovia Onciu a prezentat o sinteză despre acivitatea bibliotecii „Transilvania”. Nu au lipsit exprimarea de atitudine și mulțumire a formabililor.

Publicitate