Profesional

Animaţie culturală la Bibliotecii  „Transilvania”                                                                                                                

Este cea mai des întâlnită activitate a Bibliotecii „Transilvania”. Ea reprezintă activitățiile care își propun să-i determine pe utilizatori să lectureze sau să-și refacă relația lor cu cartea.  Aceste activități au menirea să reducă distanța dintre cititor și carte.             Pe parcusul a 30 ani, Biblioteca „Transilvania a organizat și organizează manifestări culturale, la care participă toate categoriile de cititori. În continuare mă voi referi la serviciile oferite de bibliotecă. Analizând tipurile de programe destinate utilizatorilor bibliotecii, putem grupa în: programe educaţionale, de informare, recreative, culturale, tehnologice, inter-generaţionale şi de voluntariat. În continuare, voi defini aceste tipuri de programe şi să le ilustrez prin câteva exemple de programe propriu-zise care au avut succes în bibliotecă. În scopul promovării lecturii şi instituţiei, Biblioteca „Transilvania”, se află în relaţii de colaborare cu şcolile, liceele, gimnaziile, grădiniţele din sec. Ciocana al mun. Chişinău: liceele „Mihail Berezovschi”, „C. Negruzzi”, „Orizont”, „Petru Zadnipru” şi şcolile primare nr. 82;  nr. 83 „Gr. Vieru”. O productivă colaborare avem şi cu Centrul de Creaţie pentru Copii Ghiocel. Printre cele mai importante activităţi care se desfăşoară în cadrul Serviciilor, Concursurilor și Programelor de lectură au fost și sunt: Clubul „Fantezie şi dibăcie” (2006-2010), programele „Ora poveştilor”, „Lecturile verii”, „Chişinăul citește”, Bătălia cărților”, „Provocarea verii”, etc., pe care secţia le desfăşoară în mod sistematic. Aceste proiecte culturale și educative constituie un element-suport în procesul de învăţare permanentă. Clubul „Fantezie şi dibăcie”, un atelier de creaţie, care a motivat copiii talentaţi, deschizându-le noi orizonturi, stimulând micii creatori să organizeze expoziţii individuale sau de grup, cu expunerea celor mai reuşite lucrări din materiale din natură: seminţe, fasole, frunzuliţe, petale etc. În cadrul Clubului „Fantezie şi dibăcie”, a activat concursul tradiţional Încondeierea ouălor de Paşti”, care a devenit deja o constantă în peisajul nostru cultural. Concursul şi-a propus să surprindă complexitatea fenomenului prin următoarele aspecte: expoziţie de ouă încondeiate, desenate, modelate, ornamentate cu biser; compoziţie relevantă, inspirată din motive biblice; un concurs de poezii şi legende pascale. La concurs au fost expuse atribute pascale confecţionate din hârtie, obiecte din natură, cât şi ouă încondeiate. Au fost folosite şi elemente geometrice, florale, zoomorfe, antropomorfe. Ouăle încondeiate, simbol al Sfintelor Sărbători de Paşti sunt dovada cea mai elocventă, că măiestria şi fantezia copiilor nu au hotare. Scopul acestor şedinţe este cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor de muncă a copiilor. La finalul fiecărei activităţi, s-au vernisat expoziţii cu lucrările elevilor pentru a le da satisfacţie şi împlinire faţă de propiile realizări. Activitatea a fost completată de concursurile de deseneMiracolul culorilorşi „Culorile vacanţei”, organizate cu copii pregătiţi de la CC „Ghiocel” din sectorul Ciocana şi bibliotecari, dovedindu-se a fi coordonatori de culoare şi vis. Activităţile din cadrul Clubului „Fantezie şi dibăcie”, au dat glas trăirilor şi viselor unor generaţii, care-şi caută menirea în timpul prezent şi, mai ales, prin adevărurile călăuzitoare de frumuseţi, deschid porţi către lume, le asigură o dezvoltare armonioasă a minţii, dar şi a trupului, îmbinând utilul cu frumosul. Tot în cadrul acestui Club a fost organizat concursul celor mai frumoase şi originale mărţişoare cu genericul Pe aripi de cocor, sosit-a Mărţişor. Misiunea concursului a fost transmiterea şi păstrarea tradiţiilor legate de semnificaţia mărţişorului, în rândul tinerei generaţii, dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor elevilor în vederea constituirii simţului artistic, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii. Programul Ora poveştilor a activat pentru cei mici, cu un variat program: lectură orală, discuţie, jocuri, recunoaşterea eroilor din poveste, înscenări ale celor mai populare poveşti. La această activitate se pune accentul pe promovarea legendelor, basmelor populare. Copiii sunt familiarizaţi încă o dată cu numele autorilor români, ai căror creaţie se studiază în şcoală – Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Druţă, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Mihail Sadoveanu, I. L. Caragiale etc. Deseori poveştile au fost înscenate, şi atunci copiii au trăit cu adevărat viaţa eroilor preferaţi şi s-au transpus în chipul personajelor îndrăgite cu uşurinţa şi imaginaţia specifice vârstei respective. Adevărate comori ale sufletului sunt poveştile, care menţin o adeziune afectivă faţă de tot ce este mai frumos. Odata cu desfăşurarea Orei poveştilor, ele au fost urmate de diverse concursuri: de desene, de ghicitori şi de eseuri ale copiilor, care au fost  premiate. În fiecare joi a săptămânii la Biblioteca „Transilvania”, poveştile îşi aşteaptă şirul continuu.                 Programul Lecturile verii, o alternativă utilă şi plăcută de a petrece timpul liber pe perioada lunilor de vacanţă, şi reprezintă un program cultural, complex, organizat în fiecare an la Biblioteca Transilvania, în vederea promovării lecturii şi dragostei faţă de carte în rândul copiilor, cu scopul dezvoltării imaginaţiei, creativităţii copiilor. Ne adresăm părinţilor, învăţătorilor, profesorilor să îndrumeze paşii copiilor spre bibliotecă, chiar dacă calculatorul pare a fi mai atractiv. Lecturarea cărţilor este o modalitate de a educa şi instrui. Ea oferă frumuseţile poveştilor, basmelor, baladelor, unde imaginaţia, fantezia zboară iar noi trăim, alături de eroii şi personajele cărţilor, bucurii, deziluzii, speranţe.
În cadrul acestui program au fost organizate multiple activităţi, concursuri interactive pentru copii cu diverse tematici despre carte, lectură, bibliotecă. Iar, pentru o bună desfăşurare a Programului „Lecturile verii”, iniţial coordonatorii de program cunosc care sunt aşteptările copiilor de la acest program, ce şi-ar dori aceştia sa facă, cum să facă pentru a se simţi bine. Participanţii Programului Lecturile Verii au fost antrenaţi în activităţi culturale conform vârstei şi intereselor, care au conrtibuit la lărgirea orizontului de cunoştinţe şi a facilitat odihna acestora, invitându-i la: întâlniri cu scriitorii, prezentări de carte, master-classe, concursuri, lecturi şi dezbateri, serate literar-muzicale etc. La sfârşitul verii celor mai activi participanţi ai Programului li s-au înmânat diplome şi nominalizaţi cu titlul: cel mai activ cititor, cel mai erudit participant, cel mai creativ participant. Le-a oferit romane amuzante, colecţii de aventură, ficţiune, dar şi cărti educative şi distractive pentru cei mici. Iată numai câte propuneri avem pentru tine! În plus, le-am pregătit şi teatralizări, concursuri, prezentări de carte. Membrii Programului au fost implicaţi în activităţile cluburilor pe interese, evenimente culturale, întâlniri cu personalităţi din domeniul artelor, scriitori etc. Copiii au fost orientaţi să utilizeze cu rost timpul liber, să fie participanţi activi în activităţile complexe ale „Lecturilor verii”. La Programul Chişinăul citește s-a încercat de a se altoi dragostea pentru lectura liberă a copiilor, pentru plăcerea de a citi, dezvoltarea imaginaţiei şi a creaţiei fără constrângere, fără obligativitatea de a face acest lucru. Cărţile au menirea de a încuraja copiii prin lectură să descopere, să exploreze, să-şi îmbunătăţească abilităţile de lectură, să-şi menţină şi să-şi dezvolte vocabularul etc. Ne-am propus împreună cu copiii să călătorim prin lumea basmelor, să-i familiarizăm cu lucrările originale, inspirate din tezaurul folclorului autohton şi ale scriitorilor contemporani. Prezenţa  scriitorilor-autori le-a oferit copiilor participanţi clipe de destindere sufletească. Întâlnirile au avut impact asupra publicului şi au creat o imagine favorabilă Bibliotecii Transilvania. Auditoriul a ascultat cu multă atenţie curiozităţile despre scrierile cărţilor propuse spre lectură. A urmat o scurtă prezentare a operei de către autor.  Atât oaspeţii cât şi participanţi, au fost antrenaţi în discuţii, care au creat trăiri şi emoţii de satisfacţie. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale copiilor a fost mereu în atenţia bibliotecarilor secţiei pentru cei mici şi, în afara unor concursuri (de compuneri literare, de desen, de dramatizări etc., dotate cu diplome şi premii în cărţi) realizate cu concursul unor specialişti, rezultate încurajatoare s-au obţinut.                                                                                                       Programul extramuros Povestea vine la tine (2012) s-a desfăşurat săptămânal prin comun acord cu administraţia grădiniţelor, în fiecare zi de miercuri la ora 11.00. A fost instituit cu scopul de a atrage la lectură copii de vârsta preşcolară, familiarizarea lor cu cartea, cu lumea minunată a poveştilor, implicarea în diverse activităţi cultural-educative, pentru a deveni viitori potenţiali utilizatori, pentru promovarea şi valorificarea colecţiilor, a serviciilor şi facilităţilor oferite de bibliotecă, deplasându-ne pe teren. Pe parcursul anului între instituţiile sus-menţionate şi bibliotecă s-a stabilit o caldă şi productivă colaborare. Tabăra de lectură şi agrement Vino şi tu în lumea copilăriei alături de noi, iniţiat în 2006, o extindere a serviciilor de bibliotecă pentru copiii defavorizaţi din municipiu, cu scopul acoperirii acestei categorii de copii din comunitatea urbană cu lecturi, programe socioculturale, informaţionale şi comunicative. Tabăra s-a bazat pe principiile: învăţarea prin practică, dezvoltarea deprinderilor, lucrul în echipă, întelegere şi ajutor pentru cei din jur, aprofundarea caracterului individual, incredere în forţele proprii, dezvoltarea spiritului învingătorului în echipă, naturaleţea gesturilor, eliberarea tensiunilor psihice şi a obstacolelor fizice constituie direcţia de autocunoaştere, comunicare şi dezvoltarea spiritului, deoarece toate aceste componente ajută la formarea unui caracter liber şi independent. O tabară se materializează din spiritul copiilor pe care îi dorim împreună cu îndrumătorii din tabară. Prieteniile se dezvoltă uşor în tabară, iar apropierea faţă de valorile pe care noi le considerăm utile, se face mult mai uşor. În tabăra filialei „Transilvania” colaborarea între noi, ca îndrumători, şi copii este foarte bună. O tabără încearcă să îndrume paşii copiilor, dar nu să înlocuiască părinţii de drept ai copiilor. Toate aceste aspecte conferă copiilor senzaţia, că în tabară este cineva care îi ascultă şi se distrează cu ei.              Merită menționat în acest context Programul estival „Provocarea verii”, inițiat de BM „B.P. Hasdeu, care s-a preluat de filialele ei, inclusiv și de noi, și derulându-se cu succes, fiind o modalitate de încurajare a şcolarilor, în special a celor din mediul urban, de a citi pe durata vacanţei de vară, de a folosi biblioteca şi de a-şi forma obiceiul de a citi. Tabăra de vară este o formă de activitate mai puţin tradiţională, dar care din an în an se extinde şi devine tot mai atractivă, bucurându-se de o popularitate în rândurile copiilor. Aici ei au avut ocazia să savureze cu plăcere clipele vacanţei, au citit cele mai interesante cărţi, au mers în excursii la alte biblioteci, au pictat, modelat, au făcut creaţii proprii, s-au întâlnit cu scriitorii şi multe, multe alte activităţi interesante. „O bibliotecă este un cabinet magic, în care există mai multe spirite vrăjite”, înseamnă că aici este locul ideal, unde se poate afirma plenar fascinantul univers al copilăriei. Secţia pentru copii a organizat și organizează numeroase acţiuni de popularizare a cărţii, în colaborare cu şcolile, acţiuni care contribuie la formarea gustului şi a pasiunii pentru lectură. Citind, micuţii îşi îmbogăţesc vocabularul cu cuvinte noi, caută modele pentru viaţă în lectură, în simbolurile legendare, în biografiile marilor personalităţi. Animația literară și lecturală le ajută copiilor să devină pasionaţi de lectură, le modelează caracterul şi alte trăsături de personalitate: dezvoltarea creativităţii prin compunerea poeziilor şi eseurilor, stimularea fanteziei prin desene şi concursuri. La toate aceste activităţi, ne-am străduit să atragem pe copii în lecturarea cărţilor, să le dezvoltăm creativitatea în exprimare, să le formăm o atitudine pozitivă faţă de carte. Cartea le deschide larg porţile lumii; în ea găsesc răspuns la miile de probleme care le frământă mintea. Ei devin mai înţelepţi şi mai pasionaţi pentru bine şi frumos. Prin lectura condusă cu discernământ, elevii pot face comparaţii între cultura autentică şi subcultură, descoperind, prin intermediul cărţii şi al bibliotecii, o lume elevată, având ocazia să-şi modeleze nu numai spiritual, dar şi caracterul. Îndrumarea lecturii copiilor este una dintre cele mai complicate probleme educative.            Activități educaţionale: sunt cele care oferă sprijin pentru completarea curriculum-ului şcolar şi ajută la pregătirea elevilor, adolescenţilor pentru forme de educaţie superioară, pentru instruirea în vederea găsirii unui loc de muncă şi avansare în carieră. Exemplele se referă la ateliere de lucru care îi vor ajuta la susţinerea unor teste, completarea unor aplicaţii pentru învăţământul superior, îi vor iniţia în educaţie financiară şi în deprinderea unor abilităţi de cercetare. Asemenea programe pot avea un succes deosebit dacă sunt dezvoltate la începutul anului şcolar în parteneriat cu liceele şi universităţile locale.                                                                                       Un exemplu de program educaţional este Serviciul „Generația în papion”, care se axează pe dezvoltarea personală și formarea conduitei civice la adolescenți.                                                   

Tipul/domeniul serviciului este educativ/Instruire. Solicitanții serviciului au fost elevi de la Școala Profesională nr.  7, iar beneficiari – adolescenți cu vârsta între 16-18 ani. In urma acestui serviciu participanții au obținut aptitudini bogate de valori pentru a releva în activitatea zilnică multitudinea obiectivelor, eficiența și utilitatea acestora spre o lume contemporană cu nivelul de cultură ce se cere admirat și exemplificat.                                                                                Au fost patru ateliere cu tematici diferite cu referiri la aspectele dezvoltării personale, la educația civică, încurajând participanții să ia atitudine, să contribuie activ la bunăstarea și dezvoltarea societății în care locuiesc. Se spune că omul devine înțelept la 60 de ani, dar tinerii de azi nu așteaptă anii, ci se avântă în plină furtună culegând roadele aici și acum. Sunt o nouă generație a unui nou mileniu, sunt generația în papion. S-a desfășurat prima zi de marți alunii, ora 11.00 .                                                                                                                 Alt Serviciu remarcabil „Povestește-mi ceva…” (2017-2019), care s-a derulat în gama serviciilor educaționale, poate fi calificat calificat ca o călătorie imaginară în descoperirea propriei povești. Tipul serviciului: Educație/ Instruire. Solicitanții serviciului au fost elevi de la Școala primară nr. 83 „Gr. Vieru”
Beneficiari – copii de vârsta 9-10 ani. Iar impactul serviciului este unul benefic, deoarece la finele celor cinci ateliere participanții au descoperit aspecte uimitoare despre sine și colegi „privind dincolo de oglindă”, obținând abilități în cunoașterea și înțelegerea comportamentului celor maturi. Activități în formă de training cu cinci ateliere interactive, a fost cu multe surprize… Participanții au „întrat” în pielea celor apropiați, ba chiar au nimerit și în situații interesante, din care evadarea bine organizată le-a sporit valoarea în ochii colegilor. Climatul amical a fost garantat. Grupul țintă a fost proiectat pentru copii de 9-10 ani. Periodicitatea – a doua zi de marți a lunii. Remarcăm activitățile în formă traininguri: Puișorul începe să spună o poveste, Peștii zburători, Copacul cântător, Fotografia, Cutia Pandorei, etc. Responsabil: Donțu T. Și ServiciulTurnirul amabilităților, 2019-2021, e pe aceeași notă pozitivă, deoarece este un Serviciu cu scopul bine definit, cel de dezvoltare personală și formarea conduitei civice la copii. Tipul/domeniul serviciului e același, de Educație /Instruire. Solicitanții serviciului au fost și sunt elevi de la Școala primară nr. 83 „Gr. Vieru” cu vârsta de 9-10 ani. Serviciul s-a petrecut în formă de training cu ateliere interactive cu multe surprize… S-a derulat în forma tradițională și online, pe timp de pandemie. S-a pus accente pe tot ce înseamnă maniere, etichetă, cum aceste noțiuni s-au dezvoltat în timp, și cum se respectă ele în timpurile noastre. Începând din fragedă copilărie, noi obținem o anumită cultură a comportamentului. Fără excepție, acțiunile noastre pot fi frumoase sau urâte. Putem vorbi nepoliticos sau amabil, mișcările noastre pot fi grațioase sau stângace, manierele – rafinate sau vulgare, relațiile cu ceilalți – demne sau impolite. Cât de drăguț este să ai de-a face cu oameni, care știu să se comporte frumos, și cât de dureros este să comunici cu oameni nepoliticoși și grosolani. Partener: Școala primară nr. 83 „Gr. Vieru”, Grupul țintăcopii 9-10 ani, Periodicitatea: a doua zi de marți a lunii. Activități în formă de traininguri ca: „Manierați și respectați”, „Reguli de bune maniere în Social media”, „Cum vorbim la telefon?”, „Mâncăm manierat”, „Cum ne comportăm cu prietenii”, „Aspectul fizic – cartea de vizită”, „De ce amabili?”, „Cum ne comportăm în transportul public?”, „Te invit la… Eticheta invitațiilor”, etc. Responsabil: Donțu T. În același context menționăm Serviciul „Portiţa spre poveste”, care facilitează dezvoltarea limbajului, imaginației prin lectură, joc și recreere; educarea unei exprimări verbale, corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral,  posibilitatea de instruire, studiu și documentare la bibliotecă. Tipul / domeniul serviciului: educativ, social și cultural. Solicitanții serviciului: copiii, utilizatorii bibliotecii. Beneficiari: copiii, utilizatorii bibliotecii de 5-12 ani. Vine cu acordarea posibilităților de studiu și documentare, formarea abilităților de comunicare și de socializare a copiilor.  Ne-am propus să altoim copiilor dragostea față de bibliotecă ca un loc captivant cu o atmosferă interesantă și prietenoasă. De a-i cointeresa pe copii de cărți, de a le ajuta să se regăsească printre eroii cărților. Serviciul se manifestă prin schimbări în competențe, cunoștințe, abilități, atitudini și comportament al copiilor. Și contribuie la creșterea bunăstării copiilor, la obținerea succeselor în studii, la realizări în școală. Funcționează ca parte a educației non-formale, înființat pentru copii și părinți. Ce își propune? Poveștile îi ajută pe copii să înţeleagă mai bine realitatea care îi înconjoară fiindcă multe dintre ele au subiecte din  viaţa lor de zi cu zi, pot fi despre familia lor, despre jocurile lor, despre modurile în care se comportă etc. Mai mult, se promoveazăa valori morale şi elemente de judecată etică  în cadrul textului. O dată cu creionarea unor personaje  pe lângă familiarizarea cu anumite tehnici de caracterizare a acestora (directă sau indirectă prin vorbe, gesturi, locuinţă etc.) se dezvoltă capacitatea de empatie a micilor creatori. Forma / tematica activităților: Oră de lectură. Periodicitate / perioada de implementare:  Săptămânal: Marți, ora 10.00. Responsabil: Valentina LEAHU, bibliotecar.                              

Activitățile de animaţie pentru cel mai mic public la Biblioteca „Transilvania”, se axează în mod special pe educaţia timpurie a viitorului public. În acest sens se înscrie Ludoteca 2001, spaţiu de familiarizare a copilului mic şi foarte mic cu biblioteca. Aici s-au conceput programe speciale, s-au organizat ore de lectură şi spectacole, cu copii şi marionete, copiii au cântat, recitat, desenat, au jucat teatru chiar. Biblioteca a organizat diferite concursuri, expoziţii cu desene făcute de copii, a oferit diferite premii și cadouri.                                                                        Serviciul „Bibliopicii” oferă noi perspective privind familia și copilul mic: oportunități de organizare eficientă a timpului la copiii de vârsta de la 1 până la 5 ani prin activități ludice, iar părinților posibilitatea de instruire, studiu și documentare la bibliotecă. Tipul/domeniul serviciului: educativ, social și cultural Solicitanții serviciului: copiii, utilizatorii bibliotecii (15 copii). Beneficiari Serviciului: copiii, utilizatorii bibliotecii de 1-5 ani. Serviciul vine cu oferirea pentru părinții care însoțesc copiii, posibilități de studiu și documentare, formarea abilităților de comunicare și de socializare a copiilor. Ne-am propus să altoim copiilor dragoste față de bibliotecă ca un loc interesant cu o atmosferă prietenoasă. De a-i cointeresa pe copii de cărți, de a le ajuta să se regăsească printre eroii cărților. Forme: Oră de lectură, Oră de desen, Joc ludic, Aplicația Metode de realizare: improvizarea, întrebarea, jocul, teatru, modelarea… Periodicitate / perioada de implementare: Săptămânal: miercuri, ora 11.00 Responsabil: Mila Șeremet, șef serviciu. În ceea ce privește acţiunile de animaţie pentru elevi, adolescenţi şi tineri, miza educaţiei acestui public, este deosebit de mare, pe de o parte pentru că el este în formare şi constituie viitorul public adult şi de vârsta a treia, şi pe de alta parte pentru că el reprezintă viitorul electorat de care depinde politica ţării şi politicile locale; de calitatea lui intelectuală, morală, civică va depinde calitatea vieţii în viitor. Iată de ce are biblioteca alături de şcoală un rol decisiv în viaţa contemporană. Prin programele sale biblioteca a atras, și a oferit un mod de „evadare pozitivă”, o formă benevolă de cunoaştere, un spaţiu primitor. Educaţia s-a făcut „spontan”, non-formal, cu o diversitate de jocuri educative, cognitive…,  aparent fără nici un efort, a fost adaptat nivelului elevilor, le-a oferit și oferă satisfacţii până atunci necunoscute de ex. „Generația în papion”, „Politețea de zi cu zi”, „Povestește-mi ceva”, „Sănătatea de zi cu zi”, „Turnirul amabilităților”, „Portița spre poveste”, etc. Organizarea și desfășurarea unui Serviciu  „Legendele din farfurie” (2017-2019), a stimulat dezvăluirea și popularizarea rețetelor clasice din bucătăria europeană. Tipul /domeniul serviciului: Educație/Instruire. Solicitanții serviciului: Liceul Sportiv nr. 2. Beneficiari: copii de vârsta 9-10 ani.                                                                                                         Impactul serviciului: Participanții au fost familiarizați cu cele mai celebre rețete culinare și istoricul apariției lor. Fiecare a obținut porția care-l interesează de povești spumoase însoțite de o conversație minunată la masă. Serviciul va oferi de toate. Azi o rețetă, mâine o legendă, poimâine un caz / fapt real. Sau invers. Informația oferită la ateliere a dus la conștientizarea faptului, că bucătăria nu-i mijloc de a ne umple burta și nici exclusiv artă culinară. Ci, mai presus de toate, este un important element al civilizației umane.
Parteneri: Liceul sportiv nr. 2, învățătoarea Diana Rață-Botezatu. Grupul țintă: elevi cu vârsta 9-10 ani. Periodicitatea: lunar, a treia miercuri a lunii. Activități propuse: training-uri:
Bârfe somnoroase la micul dejun, Două vorbe să vă spui despre pui, O porție de mituri bine înmuiate-n sos, Salate de legendă, garnisite cu de toate, Parole despre pizza, parole despre pasta, Taclale dulci, cu cremă, frișcă, gem și ciocolată. Responsabil: Gurițanu Zinaida. ServiciilePolitețea de zi cu zi”, „Turnirul amabilităților” s-au adresat elevilor şi a avut ca şi scop dobândirea de către aceştia a deprinderilor de comportare civilizată în societate. Acestea a avut două componente: componentă de training, care a constat în conceperea unui curs de bune maniere online şi offline pentru elevi. Ateliere de bune maniere. După o serie de ateliere de pilotare şi promovare a cursului, cu 120 de participanţi, cursul a fost livrat către 29 de copii de către trainerii bibliotecii. O componentă online, care a constat în derularea, desfășurarea activităților pe Zoom, în timp de pandemie, utile atât la promovarea Serviciului „Turnirul amabilităților”, cât şi la promovarea unui comportament civilizat. Pe blog și pagina de Facebook au fost publicate, articole legate de redarea, descrierea activităților din cadrul Serviciilor. De asemenea, echipa de bibliotecari traineri a pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi de replicarea cursului un pachet complet de materiale necesare pentru livrarea cursului (prezentări PPT, chestionare, anexe pentru exerciţii cu explicaţii pentru trainer, suportul de curs şi materiale promoţionale personalizabile. Activitățile recreative sunt gândite doar pentru divertisment, deşi pot fi, de asemenea, informative sau de învăţare prin experienţă. Aceste programe pot încuraja creativitatea sau activitatea fizică, oferă oportunităţi de afirmare a talentului sau de participare la diverse competiţii.                 Un exemplu de program recreativ este 3Doodler. Serviciul a dezvoltat creativitatea, imaginația, motorica datorită creionului 3D. Tipul serviciului este al culturii și recreierii, pentru utilizatorii bibliotecii, – copii 10-14 ani. Forma/tematica activităților este constituită din ateliere de creație. Periodicitatea – în fiecare săptămână marți, ora 15.00. Prin acest serviciu biblioteca și-a propus să stimuleze și să dezvolte creativitatea utilizatorilor; să dezvolte aptitudini de comunicare și modelare cu creionul 3D. Creionul-minune a inspirat copii să creeze ceea ce au crezut că este imposibil, desenând în 3D personaje din desene animate personalizate individual. Creionul le-a permis să transforme desenele bidimensionale în schițe tridimensionale, să stimulăm și să dezvoltăm creativitatea utilizatorilor cât și deprinderi în comunicare și modelare cu creionul 3D, propunând pe timp de vară și nu numai, atragerea utilizatorilor în bibliotecă prin activități de relaxare și socializare. La activitățile din cadrul Serviciului cu creionul 3Doodler, s-a „desenat” orice ce au dorit participanții, dar au urmat și unele sabloane, și au creat capodopere. Cei prezenți au fost motivați să-şi dezvolte competenţele necesare în această artă mai deosebită, și sunt hotărâți să participe şi la următoarele activităţi din cadrul serviciului, pentru că aici, după cum spun ei, au posibilitatea de a explora limitele creației, și că 3Doodler merită toată atenția datorită simplității sale. Ca model de Serviciu recreativ se înscrie perfect şi Serviciul „Făurașii. Scopul este: Dezvoltarea imaginației și a creativității într-o atmosferă agreabilă prin crearea lucrărilor în diferite Tehnici. Tipul/domeniul serviciului: Recreere/educație Grupul țintă: copiii de la 7-12 ani. Serviciul „Făurașii”, vine să dezvolte talentul utilizatorilor în crearea unor obiecte unice și pline de personalitate, lucrate manual: bijuterii, felicitări, obiecte ce îmbogățesc ambianța unei locuințe, birou. Atelierele se desfășoara într-un mod relaxant și captivant. Forma de activitate: Ateliere de creație. Periodicitatea: Săptămânal, luni, ora 14.00. Metodele și tehnici decorative: quilling – tehnica spiralării hârtiei, origami, flori din hârtie creptonată, decorațiuni din hârtie, brățări, accesorii, coronițe de Crăciun, cutii pentru cadouri, etc. Sunt folosite materialele: Hârtie colorată, hârtie creponată, pensule, clei, sticluțe pentru decor, ață, șnur din bumbac, mărgele, foarfecă, bandă adezivă, paiete, sclipici, sârmă, markere colorate, radieră, dantelă, pistol de lipit, etc. Responsabil: Margareta Crasnojon, bibliotecar. Serviciul a oferit și oferă  participanţilor oportunitatea de a-şi petrece timpul cu prietenii, de a întâlni alte persoane şi de a crea lucruri inedite, în care se pun bazele disciplinei, ale echilibrului, ale sănătăţii şi bunăstării şi se promovează încrederea în sine. Este o activitate socială sigură şi plăcută, într-o atmosferă relaxantă, în care se pot lega noi prietenii. Activitățile de informare sunt cele care sprijină nevoile de învăţare continuă şi furnizează cunoştinţe sau dezvoltă interesul pentru o varietate de subiecte. Ele pot ajuta adolescenţii să înveţe cum să rezolve probleme sau aspecte cu care se confruntă, îi ajută să afle mai multe despre un domeniu de interes personal sau îi informează despre problemele civice. Pentru această categorie biblioteca a oferit mai multe posibilităţi de formare, de informare şi de atragere a lor către serviciile bibliotecii. Această categorie de utilizatori a fost atrasă prin: Serviciul „Seniorii și IT”, care are scopul creării oportunităților pentru persoanele de vârsta a treia de a-și prelungi viața activă în comunitate, prin dezvoltarea competențelor în utilizarea calculatorului, comunicare pe rețelele de socializare și navigare în internet. Ideea cursului s-a axat de a instrui utilizatorii din această categorie să utilizeze Internet-ul, navigare, descărcare, stocare a documentelor, crearea e-mail-urilor, conturilor pe rețelele de socializare, comunicarea pe ele, tehnoredactare şi salvarea unor documente, înserare de imagini și stocarea lor. Grup țintă: Persoane de 50+ Scopul serviciului: Instruirea persoanelor în etate în utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare, de a comunica, interrelaționa. Tipul/domeniul serviciului: Incluziune digitală Solicitanții serviciului: pensionari din sec. Ciocana. Beneficiari: pensionari cu vârsta de 50+.  Am instruit persoanele de vârsta a treia să utilizeze tehnologiile informaționale, pentru a putea comunica prin rețelele de socializare cu rudele, prietenii, copiii. Serviciul a fost livrat beneficiarilor săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora 10.00. În cadrul fiecărei sesiuni seniorii au însușit un subiect concret din domeniul IT, navigarea în Internet, utilizarea Skype, crearea poștei electronice, crearea conturilor în rețele de socializare și comunicarea pe ele. Forma / tematica activităților: lecții de instruire. Responsabil: Ludmila Capița, șef serviciu. Despre importanţa organizării animaţiilor culturale bibliotecii, se poate vorbi din multiple perspective. Iată câteva argumente pentru a convinge şi incita publicul să utilizeze biblioteca şi în scopul promovării valorilor culturale, dar şi pentru a propune utilizatorilor săi variate „exerciţii de cultură”. Pentru fiecare activitate culturală desfăşurată în bibliotecă sunt prezentate etape, resurse, scenarii. Animaţia culturală organizată de biblioteca noastră are şi o coordonată hedonistă, în sensul în care are şi funcţia de a delecta, de a seduce elevul înspre învăţătură, înspre carte, de a-i atrage la bibliotecă. Reieșind din cele relatate mai sus, referitor la tipurile de programe destinate utilizatorilor, am observat că acestea pot fi grupate în: programe educaţionale, de informare, recreative, culturale, tehnologice, inter-generaţionale şi de voluntariat, aşa cum au fost prezentate în secţiunea anterioară. Programele educaţionale sunt programe de promovare a lecturii şi de susţinere a necestităţii de a învăţa în mod creativ. Acestea s-au desfăşurat și desfășoară sub formă de ateliere de lucru.                 Activitățile de informare au dezvoltat interesul pentru o varietate de subiecte (drepturi legale, (TFU, Proiect educațional „In drum spre casă”, „Atenție la trafic”, „Porția ta de sănătate”), probleme civice, sănătate, Campaniile, Săptămânile prilejuite de evenimente remarcabile și inițiate de BM „B.P. Hasdeu”, („Să Re-auzim povestea”, „Re-vino la biblioteca ta!”, „Ia-ți un card inteligent!”, Săptămâna Creativității și Inovației”, Săptămâna Științei, etc.). Se desfăşoară sub formă de ateliere de lucru, dezbateri, training, lecții publice pe teme diverse. Animația tehnologică au ca principal scop dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiei de ultimă oră Robotica, Coding, Jocuri kinetice.  Acestea se desfăşoară sub formă de ateliere de lucru, ateliere creative, competiţii. Serviciul „Robotica la Bibliotecă: În cadrul acestui serviciu, copiii învăță ce este un Robot și cum se efectuează programarea însoțită de PC cu software-ul LEGO MINDSTORMS Education EV3, la fel și programarea manuală a EV3 Brickului, prin utilizarea Brick Program. LEGO MINDSTORMS Education EV3, fiind un instrument educațional universal, pregătit atât pentru lecție, cât și pentru învățământul post-școlar pe subiecte cheie ale școlii principale. Cu ajutorul acestei platforme, se află tehnologia modernă, se dezvoltă abilități de programare și se desfășoară experimente incitante. EV3 Brick este inima și creierul robotului. Serviciul „Școala de Coding”, presupune dezvoltarea abilităților și talentului utilizatorilor-copii în aplicațiile FlipaClip, Scratch jn, a platformei Android. Tipul/domeniul serviciului este a Incluziunii digitale. În cadrul serviciului participanții învăță tehnici de cunoaștere, explorare a tehnologiilor moderne informaționale și realizare a poveștii animate în aplicațiile FlipaClip, Scratch jn, a platformei Android, jocuri de logica din seria 100 de uși. Scratch-ul este cel mai prietenos limbaj de programare creat vreodată. Poate fi folosit pentru realizarea unor jocuri, povești interactive și ca material didactic. Cu ajutorul lui Scratch, programarea animațiilor interactive, poveștilor, jocurilor, graficii, simulărilor etc. devine o joacă de copil. FlipaClip aplicația care îți ajută să creezi desenul tău animat. O aplicație interactivă care oferă mai multe scenarii-fonuri în biblioteca proprie precum și la alegere din galerie. Grupul țintă: utilizatori-copii (10-14 ani) Periodicitatea: în fiecare zi de joi, ora 14.00 Activități: Instruiri, jocuri Elaborarea poveștilor (benzi desenate) Jocuri educaționale și de logică pe tabletă.                                                                                                                       În contextul Serviciilor de incluziune digitală se mai înscriu Serviciile Jocuri kinetice, care găzduiește copii duminica la ora 13.00, și „Citim pe e-readere” (marți la ora 15.00).                                                                                 În activitățile inter-generaţionale, unde se înscrie Vreau să-mi citești”, ne-am propus să creștem atractivitatea lecturii, dezvoltând metodele noi de lectură pentru copii, capacitatea de inter-relaționare între bunici, părinți și copii, munca în echipă fiind esenţială, importanţa creativităţii, responsabilitatea şi disciplina, lectura interactivă contribuie la dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă şi expresivă, conlucrarea factorilor educaţionali: (familia, şcoala, biblioteca) este esenţială. Activitățile în care se încadrează voluntarii sunt Programele de vară („Provocarea verii”), mai presupune aranjarea cărţilor la raft sau pregătirea materialelor pentru activitățile din program, orele de lectură.                                                                                                                                    În activitățile culturale se înscriu temeinic Întâlnirile cu scriitori. Ele promovează lectura prin stabilirea unei legături personale între autor şi elev. Se derulează în parteneriat cu liceele şi gimnaziile din Chișinău şi se adresează elevilor din clasele 7–12. Participarea se face pe bază de invitaţie. În vederea pregătirii acestor întâlniri dintre elevi şi scriitori, în perioada premergătoare acestora, se asigură ca fiecare participant să primească un exemplar al cărţii, pentru a o putea citi înainte de întâlnirea cu autorul. Punctul central al întâlnirilor cu scriitorii îl constituie întâlnirea propriu-zisă dintre autorul cărţii şi cititori, întâlnire care durează aproximativ o oră, şi în cadrul căreia publicul adresează autorului întrebări despre procesul creaţiei, despre tema abordată, despre personajele cărţii. În plus, participanții se familiarizează cu biblioteca, o resursă publică esenţială pentru dezvoltarea lor academică, prin materiale de lectură pe care le pune la dispoziţie, prin serviciile şi programele culturale pe care le oferă. Aici se înscrie Salonul de Lectură „DIALOGURI” (Salonul de lectură „Ceaiul de la ora patru 2009-2020). Scopul serviciului este unul nobil, cel al cunoaşterii a cât mai multe opere şi autori, întâlnirea cu diferite personalităţi ale literaturii şi culturii. Tipul / domeniul serviciului: Educație, lectură Solicitanții serviciului: profesori, liceeni Liceul Teoretic „Gaudeamus”. Beneficiari: Elevi cu vârsta de 15-18 ani. Impactul serviciilor: Serviciul „Dialoguri literare” vine cu intenţia de a face lecturi, de a discuta cele citite, de reprezenta grafic opere literare.                                    Salonul de lectură, și-a propus să ofere un spațiu decent de exprimare literară atât tinerilor cât și scriitorilor consacrați, punând accent pe experiența acestora din urmă, dar mizând pe imaginația, creativitatea și energia primilor, în speranța că unii dintre cei care ajung în Salon vor avea într-o zi curajul să aducă acel suflu nou de care se simte nevoia în acest moment în literatura din Basarabia. Apropierea tinerei generaţii de cititori faţă de lecturi adevărate; dezbaterea unor subiecte de mare interes; întâlnirea cu diverse personalităţi din domeniul literaturii şi culturii; organizarea unor recitaluri de poezie clasică şi modernă. Periodicitate: a doua și a patra zi de miercuri a lunii, ora 14.00 (bibliotecă) prima și a treia zi de miercuri, ora 14.00 (Liceul „Gaudeamus”). Parteneri: Liceenii de la Liceul „Gaudeamus”; elevi din diverse instituţii de educaţie; profesori, părinţi, scriitori, ziarişti, critici. Resurse utilizate pentru desfășurarea serviciului: Umane: bibliotecar, profesori, elev Informaționale: materiale promoționale, cărți pentru expoziții, prezentări tutoriale. Fizice: Spațiul, mobilierul, echipamentul electronic: computere conectate la internet, proiector, aparat foto, imprimantă, videoproiector, tablă mobilă, colecții de cărți, hârtie, fișe color, tableta. Responsabili: Onciu Parascovia, șef filiala „Transilvania”, Tănase Alexandra, profesoare de limba și literatura română Liceul Teoretic „Gaudeamus”.                                                                                                                                Activităţile din program au urmărit îmbunătăţirea imaginii tinerilor în comunitate, prin organizarea unor grupuri de creaţie artistică, s-au derulat prin editarea publicaţiei „În oglindă”, activităţi interactive şi dezbateri pe diverse teme, întâlniri cu personalităţile culturale ale comunităţii, ca A. Strâmbeanu, C. Tănase, I. Duca, V. Beșleagă, V. Romanciuc, C. Partole, A. Moraru, M. Cimpoi, A. Tănase, etc.  Audierea unor prezentări pe un anumit subiect, vizionarea de spectacole şi vizitarea de expoziţii, ale căror rezultate au fost făcute publice pe blogul bibliotecii şi pe pagina de facebook. Au fost organizate concursuri şi expoziţii tematice lunare, ce au vizat subiectele discutate.

Publicitate