Echipa Bibliotecii

Indiferent de activitatea pe care o desfăşurăm, succesul este de cele mai multe ori, rodul efortului comun, al muncii în echipă. Munca în echipă este definită ca „o activitate de învăţare, limitată în timp, prin care persoanele învăţă să execute, în ansamblu şi într-un mod interactiv, una sau mai multe sarcini mai mult sau mai puţin structurate, în vederea atingerii unor obiective determinate”, conform cercetătorului în domeniu Jean Prolux.
Valorificarea potenţialului de muncă al fiecăruia, evoluţia în cariera profesională, nu se îndeplinesc fără a lucra şi a respecta cerinţele formării şi menţinerii spiritului de echipă. La această stare care potenţează calitatea şi randamentul muncii fiecăruia se ajunge numai atunci, când oamenii înţeleg, că întregul nu este egal cu suma părţilor, ci cu ceva mai mult, care se naşte din interacţiunea cu grupul, din armonia relaţiilor interpersonale, din identificarea oamenilor cu valorile şi scopurile colectivului.
Membrii echipei „Transilvania” au personalităţi şi cunoştinţe diferite, provin din medii culturale distincte. Respectul, colaborarea, comunicarea, empatia sunt câteva elemente, care sunt respectate de ei, de lucru eficient care îşi unesc forţele pentru dezbaterea problemei cu care se confruntă la un anumit moment, şi care necesită o rezolvare rapidă.
În viaţa socială şi organizaţională, dar şi pe plan personal, colectivul joacă un rol crucial: constituie cel mai important mediu de socializare şi integrare socială, iar prin intermediul său, individului i se oferă securitate şi mijloace de afirmare şi valorizare.

Noi, colectivul bibliotecii „Transilvania”, ne încadrăm  în cele spuse mai sus. O echipă unită cu bibliotecari devotaţi profesiei, oameni ai cărţii, care lucrează cu suflet și care preţuiesc înţelepciunea, respectul reciproc, omenia. O familie profesională, în care fiecare are rolul său bine definit.

Parascovia Onciu

Şef filială, activează din 1991. Asigură activitatea filialei în întregime, calitatea serviciilor, evidenţa, gestiunea şi protecţia patrimoniului bibliotecii. Stabileşte contacte de parteneriat, promovează instituţia în comunitate. Îi place schimbarea, mereu reamenajînd spațiile mai alt fel. Acumulează, aplică în activitatea de zi cu zi noi idei din experiența altor biblioteci din țară și din afara țării. Lansează idei şi proiecte noi. Organizează cu pricepere și îndemânare activităţile Bibliotecii „Transilvania”.  Are capacitatea de a depista, formula, analiza și rezolva probleme. Doleanțele utilizatorilor sunt pe primul loc. Este o fire sociabilă, energică.

Ludmila Capița 

Șef serviciu. Activează din 1992. Este exigentă, punctuală, principială, ambițioasă, respectă toate cerinţele de muncă. Posedă abilități de comunicare, spirit de echipă, bun mentor, învaţă tot ce-i nou. Pune accent pe instruirea profesională, cunoştinţele dobândite le împărtăşeşte colegilor din bibliotecă. Un punct forte al ei este Cercetarea științifică la bibliotecă. A realizat 15 lucrări bibliografice.

Mila Șeremet 

Șef serviciu, formator. În filială activează din 2012. Este o persoana inteligentă, creativă, inventivă, amiabilă, un interlocutor extraordinar, demnă de încredere, atentă faţa de utilizatori, colegi, posedă cunoştinţe în diverse domenii. Organizează activităţi în cadrul serviciilor, folosind metode şi tehnici noi de lucru, interactive, captivante.

Tatiana Donțu 

Șef sector, formator. În filială activează din 1994. Este responsabilă de Oficiul Copii. Creativitatea și inovația sunt prioritățile de bază după care se conduce. Este un bibliotecar modern cu tendința să țină pasul cu cele mai provocatoare schimbări din societate, deținător de calități și aptitudini colegiale.

Stela Russu 

Șef sector. În filială activează din 2011. Este o persoană activă, creativă. Organizează activități interactive pentru utilizatori. Dezvoltă, implementează și comunică ideile noi altor persoane. Harnică, onestă, prietenoasă, cu inițiativă. Demonstrează capacităţi de lucru în echipă, se adaptează la diverse roluri și responsabilităţi, colaborează productiv cu colegii. Promovează biblioteca prin elaborarea materialelor promoționale.

Valentina Leahu,

bibliotecar, activează din 2015. Este o persoană activă, creativă. Un bibliotecar original, care face conexiuni între lucruri, și își păstrează spiritul vesel și creativ al copilăriei. Este interasată de informații noi și motivată în munca de echipă.

Marius Martinenco

Bibliotecar inovator în cadrul Bibliotecii „Transilvania”. Activează în filială din 2019. Este un exemplu de succes pentru toți tinerii bibliotecari din rețeaua BM. „B.P Hasdeu”. Promotor activ al inovațiilor de bibliotecă și tehnologiilor moderne. Cu succes coordonează serviciile „Robotica la bibliotecă”, „Siguranța pe Internet”, care au priză la utilizatorii copii.

Svetlana Zamșa-Rotaru

Bibliotecar, oficiu copii. Lucrează în filială din 2019. Cunoaşte bine utilizatorii şi cerinţele lor. Este o persoană comunicabilă, multilateral dezvoltată, inteligentă, creativă, un bun interlocutor, atentă faţa de utilizatori. Promovează documentele informaționale copiilor  și adolescenților. Activ promovează cărțile din cadrul Concursului de lectură „Bătălia cărților” și Programul „Chișinăul citește”.

Margareta Crasnojon,

bibliotecar. Activează în filială din 2017. O fire foarte sociabilă, inteligentă, creativă, organizează activități interactive în cadrul Serviciului „Făurașii”, folosind diverse metode şi tehnici de lucru handmade. Lectrurează mult, acest fapt o ajută să promoveze activ cartea în rândul utilizatorilor, Concursul „Bătălia cărților”, Programul „Chișinăul citește”.

Zinaida Gurițanu,

bibliotecar. Activează în filială din 2014. Acţionează în mod responsabil, ţinând cont de interesele utilizatorilor, demonstrează un comportament etic în contexte legate de propria persoană, locul de muncă și colectiv. Este un bun mediator între generații (bunici, părinți, copii), stimulează interesul pentru lectură și le captează atenția prin amabilitate și buna dispoziție.

Larisa Neniceas,

nouă angajată, bibliotecar din luna august, anul 2021. Este o persoană inteligentă, care s-a încadrat din prima zi în colectiv, datorită calităților de comunicare, flexibilitate, receptivitate și a spiritului de echipă.

Oleg Cojocari,

artist plastic, profesor la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”. Activează în filială din 2006. Organizează cu succes expozițiile de pictură în cadrul Serviciului „Galeria artelor frumoase”. Mentor pentru copiii împătimiți de culoare, responsabil, onest, punctual.

Publicitate